Selasa, 15 November 2016

Kerajaan Srigala dan Seekor Harimau.


Di kebun binatang gembira loka. Berdirilah kerajaan binatang. Kerajaan itu sudah lama
Dipimpin oleh para srigala.
Dibawah kepimimpinan srigala
Para binatang-binatang yang lain.
Seperti burung, gajah, buaya, lumba-lumba.
Mempercayakan kepimimpinan kepada
Raja Srigala.
Dibawah kepimimpinan Raja Srigala.
Kerajaan tidak berjalan mulus.
Banyak kejahatan, perzinahan, bahkan
Sampai pada korupsi yang menyengsarakan
Kehidupan para binatang-binatang yang lain.
Kini tiba waktunya raja Srigala tua turun tahta.
Seekor harimau yang bengis dan tegas
Dengan pengalamanya di kerumunan harimau
Memimpin rakyat harimau dengan bersih, tegas dan tanpa pandang bulu.
Mencoba mencalonkan diri di kerumunan
Srigala. Untuk mendaftar menggantikan raja Srigala.
Spontan para srigala menolaknya.
Beberapa srigala berkata.
Harimau tidak pantas menggantikan kami
Dari jaman nenek moyang srigala
Sudah memimpin kerajaan binatang ini.
Srigala yang lain berkata harimau bukan
Dari suku srigala. Harimau terlalu anarkis.
Keyakinan harimau beda dengan keyakinan srigala. Kita para srigala selalu berkelompok untuk mencari makan. Lihatlah harimau. Cuma sendiri memburu mangsa.
Harimau tidak tepat menggantikan kedudukan raja Srigala.
Kemunculan harimau adalah fenomena.
Dukungan dari binatang yang lain.
Seperti gajah, burung, buaya
Mendapatkan respon yang positif.
Sehingga dengan dukunganya.
Harimau ini tampil mengesankan.
Para srigalapun yang ketakutan mulai
Menyusun rencana.
Berkumpulah lima srigala disuatu tempat.
Srigala pertama berkata.
Apabila raja digantikan harimau ini.
Habislah kita.
Raja kita bukan dari suku harimau.
Sampai dia memimpin kerajaan binatang.
Segala yang dianggapnya salah pasti
Akan masuk penjara.
Iya betul kata srigala yang lain.
Mari kita cari kesalahan-kesalahanya.
Untuk menunjukan kelemahanya agar
Harimau ini tidak mendapat simpati
Dari binatang yang lain.
Cuma dengan cara ini harimau dapat
Citra yang buruk di mata
Binatang-binatang yang lain.
Bagaimana bila rencana ini gagal.
Sampai rencana ini gagal kita akan
Memberontak dan membuat kerajaan
Kita sendiri.
Kemudian mulailah para srigala bekerja dan menyorot harimau dan mulai mencari kesalahan-kesalahanya.
Berkoar-koar dihadapan rakyat binatang-binatang. Mendoktrin mereka. Bahwa harimau bukan dari suku srigala yang terhormat.
Keyakinanya terlalu beda.
Harimau tidak punya rasa gotong royong, tidak
Punya sopan santun dam terlalu urakan.
Terdengarlah berita itu ditelinga harimau.
Harimau mulai panas. Harimau mulai
Mendekati para gajah, buaya, burung dan ikan mencari solusi.
Di rapat harimau dan para binatang yang lain.
Gajah berkata. Apabila sampai pada pemberontakan penghasutanya ini.
Kita tinggal tumpas mereka.