Minggu, 10 Agustus 2014

7 Hadits Tentang Tasbih


Hadist Kesatu :
Dari Abu Hurairoh, Rosulullooh saw bersabda :

Barangsiapa menucapkan SUBHANALLOOH WABIHAMDIH, dalam sehari seratus kali, maka dosa-dosanya akan dihapuskan sekalipun sebanyak buih dilautan”. [HR.Bukhori, Muslim, Ahmad, Tirmidzi & Ibnu Majah].

Hadist Kedua :
 “Tidaklah seorang hamba yang ada di muka bumi ini yang mengucapkan LAA ILAAHA ILLALLOOH WALLOOHU AKBAR, WA SUBHANALLOOH WAL HAMDULILLAAH WALAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAH, melainkan dosa-dosanya akan diampuni-Nya, sekalipun seperti buih dilautan”. [HR. Ibnu Amar]

Hadist Ketiga :
“Barangsiapa mengucapkan Tahlil seratus kali, tasbih seratus kali dan takbir seratus kali, maka nilainya lebih utama daripada memerdekakan sepuluh budak dan berkurban dengan tujuh unta”. [HR. Abu Daud]

Hadist Keempat :
Dari Mash’ad bin Sa’ad, dia berkata bahwa ayahnya berkata, “kami berada di dekat Rosululloh, beliau bersabda : “Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu berusaha setiap hari untuk memperoleh seribu kebaikan? Salah seorang yang sedang uduk bertanya, ‘bagaimana cara kami memperolehnya?’, Rosul menjawab, ‘ Dengan bertasbih seratus kali, maka akan dicatat blasannya seribu kebaikan dan akan dihapuskan seribu kesalahannya”  [HR. Muslim]

Hadist Kelima :
“Barangsiapa mengucapkan SUBHANALLOOH WABI HAMDIH, maka akan ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga”. [HR.Muslim]

Hadist Keenam :
“Tasbih itu dapat menarik (mendatangkan) rezeki”.

Hadist Ketujuh :
Dari Abu Hurairoh, Rosululloh saw bersabda :
“Dua kalimat yang ringan diucapkannya, namun berat dalam timbangan,serta keduanya dicintai Alloh Yang Maha Rohman, yaitu kalimat SUBHANALLOH WABI HAMDIH, SUBHANALOOHIL ADZHIIM” [HR Bukhori, Muslim,Ahmad, Tirmidzi & Ibnu Majah]